Dispute #328

Last updated: 2020-11-28 12:12:02 UTC
Dispute StatusPeriodLast Period Change
Case Closed Execution 2020-09-14 02:14:34 UTC
Round 0 - Majority reachedVote
0x0855f08E143E1db081cC3c571F40787dcFb69b9d No
0x6871D1a603fEb9Cc2aA8213B9ab16B33e418cD8F No
0x6871D1a603fEb9Cc2aA8213B9ab16B33e418cD8F No
Round 1 - Majority reachedVote
0x6871D1a603fEb9Cc2aA8213B9ab16B33e418cD8F No
0x2598ddBEeCD659D56F1918a5973C927B129b13eC Pending
0x4e880933AAa461a5FbD0D499f1e142D78f77c8eA No
0x87db9DC3D3c0a8f7A8D865a558b1D171A56f0491 Yes
0x4e880933AAa461a5FbD0D499f1e142D78f77c8eA No
0x71F84aA585E1EdA8852Dad8dfF3a69D114366dbA No
0x71F84aA585E1EdA8852Dad8dfF3a69D114366dbA No
Round 2 - Majority reachedVote
0x4e880933AAa461a5FbD0D499f1e142D78f77c8eA No
0x4e880933AAa461a5FbD0D499f1e142D78f77c8eA No
0x0855f08E143E1db081cC3c571F40787dcFb69b9d No
0x4e880933AAa461a5FbD0D499f1e142D78f77c8eA No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0x4e880933AAa461a5FbD0D499f1e142D78f77c8eA No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0x2598ddBEeCD659D56F1918a5973C927B129b13eC No
0x230c40fF3dD28910a959FE135342ce9E8250ED12 Yes
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0x71F84aA585E1EdA8852Dad8dfF3a69D114366dbA No
0x6871D1a603fEb9Cc2aA8213B9ab16B33e418cD8F No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0x230c40fF3dD28910a959FE135342ce9E8250ED12 Yes
Round 3 - Majority reachedVote
0xe4230c0E536b704f82cb435876B4907cb1F66c13 No
0xda8C5db86aa21547d55625b695A0351FCd561fD2 No
0x34Bec78b6d155e14060b3a38a8497D560F45D30e No
0x6F5f5d2A7D9b6EA028b8eFCeab2Ff221A27ab6e3 No
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0x9f1175193ABCc1060e3c7f940484d033A3bDCEF7 No
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0xDdd5CE3Bdf841aC617f24E673745f5B1AcC9f291 No
0xbDd7d0D0ff36A9F333846D4a149C86b51E3407Ae Pending
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0x2e879c8F58A470ec71cfB8F49cf4513122E46964 No
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0xDdd5CE3Bdf841aC617f24E673745f5B1AcC9f291 No
0x34Bec78b6d155e14060b3a38a8497D560F45D30e No
0x98eF00F6850855d9606cf1058EDfD4a1a8A4F08E No
0x3085F25455B821EeDCFf10433fee6723d34c2426 No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0x34Bec78b6d155e14060b3a38a8497D560F45D30e No
0x34Bec78b6d155e14060b3a38a8497D560F45D30e No
0xDdd5CE3Bdf841aC617f24E673745f5B1AcC9f291 No
0xbDd7d0D0ff36A9F333846D4a149C86b51E3407Ae Pending
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0x00B5ADe4ac1fE9cCc08Addc2C10070642335117F Pending
0x7d400462dB97672Cf764Af23c11a29cEceaB6B8c Pending
0xC261717ecfc14943595570Ed34D11Aa85C9D2364 No
0x34Bec78b6d155e14060b3a38a8497D560F45D30e No
0x2e879c8F58A470ec71cfB8F49cf4513122E46964 No
0xbDd7d0D0ff36A9F333846D4a149C86b51E3407Ae Pending
0x98eF00F6850855d9606cf1058EDfD4a1a8A4F08E No